Наша гордост – музичарите од Дане Крапчев

🎶🏆 Иии… уште една убава вест овој викенд за нашето училиште 🏆🎶 Овој пат наша гордост е МАНДОЛИНСКИОТ ОРКЕСТАР кој ни донесе ПРВО МЕСТО на ДРЖАВЕН НАТПРЕВАР со освоени 99 бода.

🎶🎖Наша гордост е и ХОРОТ кој го освои ВТОРОТО МЕСТО на државниот натпревар 🎶🎖 Трудот на нашите ученици заедно со трудот и ентузијазмот на нашиот наставник Ванчо Јовчев секогаш го носат нашето училиште на самиот врв кога е музиката во прашање. Гордост сте ни 👏👏👏

Aктивности на училишниот тим на Црвен крст

☘️🌺☘️ ☘️🌺☘️ Во рамки на проектот ,,ПХВ” членовите на училишниот тим: Ева Серафимовска, Горазд Стојановски, Ања Јовановска, Адриана Стоилевска и Теона Марковиќ дизајнираа и изработија жардињери од стари гуми. Нивната креација има за цел да ја потикне еко свеста за пренамена на отпадот и да го разубави училишниот двор. Оваа активност ја спроведовме со волонтерката Симона Велковска од Црвен Крст-Гази Баба, но и со помош на учениците Никола Јовановски, Михаил Асанов и Лука Цветковски кои помогнаа при уредувањето. ☘️🌺☘️ ☘️🌺☘️

Одговорен наставник Бојана М.Личева.

Го одбележуваме Денот на македонскиот јазик

На денешен ден, 5 Мај, го одбележуваме Денот на македонскиот јазик, денот кога во 1945 г. со Решение на Народната влада на Федерална Македонија е усвоена азбуката на македонскиот јазик врз принципот еден глас – една буква (фонетски правопис).
Нашите ученички Ева Серафимовска и Ања Јовановска од IX-4 oдд. организираа квиз со прашања за македонскиот правопис, учествуваа и останатите ученици.

Дводневна екскурзија на учениците од 6 одд.

На 3 и 4 мај со учениците од VI одделение беше реализирана дводневна екскурзија во Источна Македонија. Негувањето на културата и традицијата се составен дел од едно општество, па затоа ние со нашите ученици од шестите одделенија посетивме најразличните предели во источниот дел на нашата татковина, се запознавме со нивната архитектура, култура, традиција, посетивме голем број споменици, музеи, знаменитости, географски обележја, се дружевме, се забавувавме и градевме хумани вредности.

120 години од смртта на Гоце Делчев

Денеска се одбележуваат 120 години од погибието на апостолот на македонското револуционерно движење Ѓорѓи Гоце Николов Делчев, еден од најзначајните ликови во македонската историја кој се борел за македонската кауза и зачувување на македонскиот народ и идентитет.

Апостолот на македонското револуционерно движење загинал на 4 мај 1903 година во заседа што била поставена кај селото Баница. За неговата смрт постојат неколку верзии, но има една непобитна вистина: Целиот живот го посветил во борба за ослободување на Македонија. За својата Македонија го дал и својот живот.
“Ослободувањето на Македонија се крие во внатрешното востание. Кој мисли инаку да се ослободи Македонија, тој се лаже и себеси и другите.”
“Јас го разбирам светот единствено како поле за културен натпревар меѓу народите”
“…Дали може да има друго место за еден Македонец, освен Македонија? Дали има и народ понесреќен од македонскиот? И дали има некаде пошироко поле за работа, отколку во Македонија…”

ДА НЕ СЕ ЗАБОРАВИ: Во Баница загина македонскиот идеолог Гоце Делчев, а во Дреновската клисура војводата Пере Тошев
На денешен ден Македонија изгубила двајца големи синови, македонскиот идеолог и апостол Гоце Делчев и македонскиот револуционер и војвода Пере Тошев.

Изработиле: КРЕАТИВЦИ

28 Април – Светски ден за безбедност и здравје

ООУ”Дане Крапчев” го одбележа 28 Април Светскиот ден за безбедност и здравје. За таа цел се одржа едукативно предавањe за учениците од 3-то одделение од страна на стручни лица од Премиум Сејфти Солушн, за подигнување на свеста и важноста од безбедна и здрава работна средина.

Успеси на оркестарот и хорот

Честитки за учениците членови мандолинскиот оркестар како и за членовите на хорот при ООУ „Дане Крапчев“ за освоеното прво место со 100 бодови на општинските и регионални натпревари!

БРАВО ученици! БРАВО за наставникот Ванчо Јовчев!

Одиме на државен натпревар…. 🙂

ПОКАНА за запишување ученици во прво одделение во учебната 2023/24 година

Врз основа на член 60 од Законот за основно образование (Сл.весник бр.161 /19) општинско основно училиште ,,Дане Крапчев“ – Скопје објавува

ПОКАНА

за запишување ученици во прво одделение во учебната 2023/2024 година

Право за запишување  во прво одделение имаат:

*деца родени 2017 год., односно кои до крајот на календарската 2023 година ќе наполнат 6 години.

*деца кои до 31 јануари 2024  ќе наполнат 6 години, по барање на родителот и со добиено мислење од педагог и психолог од училиштето.

За запишување во прво одделение потребни се следните документи:

*Лична карта од родител  – на увид,

*Извод од матична книга на родени за детето (копија и оргинал извод на увид)

Врз основа на член 60 став 2 при запишувањето на детето во прво одделение родителот, односно старателот е должен да достави:

1.Потврда за примените задолжителни вакцини за детето, издадена од надлежна здравствена установа. Потврдата за примени вакцини треба да се земе од советувалиште за вакцини или т.н. вакцинални пунктови.

2.Потврда од стоматолошки преглед издадена од надлежна здравствена установа. Потврдата за систематски преглед на заби може да се извади од поликлиника, каде што има ординација за детска и превентивна стоматологија.

3.Потврда од офталмолошки преглед издадена од надлежна здравствена установа.

4.За  запишување на дете со попреченост во прво одделение родителот, односно старателот е должен да достави и Мислење/функционален профил од комисијата за проценка на деца и младинци за дополнителна образовна, социјална и здравствена поддршка според МКФ.

5.За запишување на детето кое ќе наполни шест години до 31 јануари 2024, потребно е  претходно родителот односно старателот да поднесе  писмено Барање за запишување  во училиштето и по добиено позитивно Мислење од педагогот или психологот

Родителот односно старателот потребно е најпрво да пополни Пријава за запишување на детето во рамките на училиштето секој работен ден од 08 до 16 часот. По доставената пријава родителот односно старателот ке биде телефонски контактиран од страна на Комисијата за запишување во прво одделение.

НАПОМЕНА:

При запишувањето на детето во прво одделение родителот односно стартелот е должен да ја достави целата наведена документација.

                                                                                                          ООУ„Дане Крапчев“-Скопје

                                                                                  Комисија за упис на ученици во прво одделение