Што е ЕМПАТИЈА?

На денешната РАБОТИЛНИЦА УЧЕНИЧКИОТ ПАРЛАМЕНТ во соработка со ПСИХОЛОГОТ на училиштето – Марина Пазаркоска дадоа одговор на прашања од типот:

➖️ Што е ЕМПАТИЈА?

➖️ ️Кои се знаците на емпатијата?

➖️ Зошто е важна емпатијата?

➖️ Како да развиеме емпатија?

➖️ Која е разликата помеѓу емпатијата и симпатијата?

На крајот од работилницата порачавме:

СОСЛУШАЈТЕ!

РАЗБЕРЕТЕ!

ПРИФАТЕТЕ!

ПОМОГНЕТЕ!

НЕ КРИТИКУВАЈТЕ!

СОЧУВСТВУВАЈТЕ!

ДАЈТЕ ПОДДРШКА!

БИДЕТЕ ЕМПАТИЧНИ!