Хуманитарни активности во нашето училиште

Во месеците септември  и октомври, тимот на црвениот крст на училиштето поттикна и реализира неколку хуманитарни акции.

Учениците од црвениот крст своите хуманитарни акции ги започнаа со спроведување на донаторска акција на училишен прибор кој го собираа во месец септември, а потоа го распределија на  ранливите категории ученици.

Во месец октомври во рамките на одбележувањето на неделата на гладта, од 16 до 22 октомври, се спроведе хуманитарна акција за донација на храна во нашето училиште.

 Во акцијата се вклучија  ученици, родители и претставници од  детската  градинката “25 мај”. Најмалдите од градинката  го посетија нашето училиште и ги доставија своите донации. Јавно изразуваме благодарност до дечињата, нивните родители и учители  за подршката и вклучувањето во хуманитарната активност.

Донациите од храна ќе бидат распределени на  ранливите категории ученици.

Во рамките на неделата на гладта  подмлаткарите на црвениот крст ги поддржаа и активностите на општинската организација на црвениот крст со продажба на бонови на локалното население. Собраните средства ќе бидат врачени на организацијата црвен крст која ќе ги намени за обезбедување на храна и помош на ранливи целни групи на население во заедниците во земјата.

Нашите ученици се вклучија и во хуманитарниот ликовен конкурс  на НЛБ и ги донираа своите ликовни творби на банката.Банката за секој цртеж  ќе донира средства за Детската Клиника

Благодарност до сите кои се вклучија во акциите и ја покажаа хуманоста на дело!