Светски ден посветен на математичката константа ПИ

Учениците од Математичко – информатичката секција

Ви посакуваат Среќен ПИ ден – 3.14

Тие на интересен начин го одбележаа Светскиот ден посветен на математичката константа ПИ.

Се потсетија на основите на кодирањето, “лансираа” хартиени ракети изработени по даден алгоритам, преку забавен квиз помалите дознаа што всушност е бројот ПИ, за потоа и експериментално да го докажат.

14 март беше предизвик и за поголемите ученици кои ги поттикна да научат повеќе за бројот ПИ и да се натпреваруваат решавајќи квиз во Kahoot.

Погледнете ги