РЕЗУЛТАТИ ОД УЧИЛИШНИОТ НАТПРЕВАР ПО ПРИРОДНИ НАУКИ И БИОЛОГИЈА

  ПЕТТО ОДДЕЛЕНИЕ

ПРВО МЕСТО со освоени 37 поени – Јована Спасевска 5/4         

ВТОРО МЕСТО со освоени 34 поени – Јована Павлова 5/2    

ВТОРО МЕСТО со освоени 34 поени – Дора Николова  5/ 4      

ТРЕТО МЕСТО  со освоени 32 поени- Андреј Јордановски 5/1   

ШЕСТО ОДДЕЛЕНИЕ

ПРВО МЕСТО со освоени 100 поени – Петар Ристовски  6/3         

ВТОРО МЕСТО со освоени 95 поени – Михаела Димчова 6/2            

ТРЕТО МЕСТО  со освоени 88 поени- Јована Ивановска 6/3  

СЕДМО ОДДЕЛЕНИЕ

ПРВО МЕСТО  со освоени  49 поени –  Алексеј Стојановиќ 7/3                    

ВТОРО МЕСТО  со освоени 46 поени – Теона Димишковска 7/2      

ТРЕТО МЕСТО  со освоени 45 поени- Андреј Крстевски  7/4       

ОСМО ОДДЕЛЕНИЕ

ПРВО МЕСТО со освоени 48 поени – Анастасија Тодевска 8/4         

ВТОРО МЕСТО со освоени 47 поени – Нина Ристиќ 8/3           

ТРЕТО МЕСТО  со освоени 41 поени- Ема Димитровска 8/1   

ДЕВЕТО ОДДЕЛЕНИЕ

ПРВО МЕСТО со освоени 50 поени – Андријана Антовска 9/2            

ВТОРО МЕСТО со освоени 49 поени – Методија Тасевски 9/4    

ТРЕТО МЕСТО  со освоени 45 поени- Ема Котевска 9/2 

ЧЕСТИТКИ за победниците и сите учесници!