РЕЗУЛТАТИ ОД УЧИЛИШНИОТ НАТПРЕВАР ПО ПРИРОДНИ НАУКИ ЗА ЧЕТВРТО ОДДЕЛЕНИЕ

ПРВО МЕСТО со освоени 66 поени – Маркијан Јовчев 4/3

ВТОРО МЕСТО со освоени 63 поени – Петар Георгиевски 4/3    

ТРЕТО МЕСТО со освоени 61,5 поени – Јана Павловска  4/4