РЕЗУЛТАТИ ОД УЧИЛИШЕН НАТПРЕВАР ПО ОПШТЕСТВО

ЧЕТВРТО ОДДЕЛЕНИЕ

ПРВО МЕСТО со освоени 18 поени – Аника Велковска и Вероника Златковска 4/1

ВТОРО МЕСТО со освоени 17 поени – Тара Спасиќ 4/    

ТРЕТО МЕСТО со освоени 16 поени – Давид Чулев 4/1, Ангела Китановска и Тамара Колевска   4/4

ПЕТТО ОДДЕЛЕНИЕ

ПРВО МЕСТО со освоени 33,5 поени – Мила Златановиќ 5/4

ВТОРО МЕСТО со освоени 31 поени – Марија Гичевска 5/1

ТРЕТО МЕСТО со освоени 30,5 поени  –  Давид Арнаудов 5/4 и Јована Србиновска 5/1

ЧЕСТИТКИ за победниците и сите учесници!