Резултати од натпреварите по математика и македонски јазик за IV oдд.

Резултати од училишен натпревар по математика за IV oдд.

одржан на 8.02.2021 год.

Освоено местоИме и презимеодделениеОсвоени  бодови
Прво местоСтефан Арсевски IV-1 35

Резултати од училишен натпревар по македонски јазик за IV oдд.

одржан на 12.02.2021 год.

Освоено местоИме и презимеодделениеОсвоени  бодови
Прво местоСтефанија СпасовскаIV-4 27
Второ местоЕлена НаумоваIV-3 26
Трето местоИлина ЈордановскаIV-125
Трето местоМила ПешевскаIV-425