Превенција од сајбер насилство

Во 21 век интернетот со себе донесе голем број позитивни работи и претставува моќна алатка за брзата размена на информации. Но како и се, така и интернетот може да се злоупотреби. Оваа злоупотреба нам, наставниците и родителите најмногу не засега како влијае на нашите деца и ученици. Како да ги заштитиме? Како да го препознаеме сајбер насилникот? Како да ги научиме отворено да разговараат за овој тип насилство? Беа само неколку од многуте дискусии за кои се зборуваше на работилницата на тема: „Превенција од електронско-сајбер насилство“ која се одржа денес во рамки на проектот: „И јас имам глас“ предводена од д-р Мери Бошковска, а учесници беа наставници и родители од нашето училиште.

Децата се нашата иднина, наша обврска е да ги заштитиме!