Оглас за доделување 11(единаесет) стипендии на талентирани ученици и 11(единаесет) стипендии за спортисти од општинските основни училишта на Општина Гази Баба за учебната 2019/20

Оглас за талентирани ученици 2019

Оглас за спортисти 2019