,, НИЗ ИСТОРИЈАТА” – ОД ВРЕДНИТЕ РАЦЕ НА НАШИТЕ УЧЕНИЦИ

Во рамките на ИСТОРИСКАТА РАБОТИЛНИЦА учениците изработија:

-пирамиди, наколни живеалишта, штитови, копја, мечови, садови од глина, песочен часовник, стари писма, средновековни замоци, црква, манастир, боздоган, запрежна кочија, охридска куќа, црешово топче, портрети на познати личности, историски карти…

Работилницата придонесе учениците да ги продлабочат знаењата за секојдневниот живот на луѓето во минатото и да развијат интерес и почит кон нивните достигнувања.