НИЕ ГОЛЕМИТЕ – ЗА НАЈМАЛИТЕ

Старата година ја испраќаме со добро дело, напрвено по иницијатива на ученици од VIII одд.

ГОЛЕМИТЕ изработуваа и продаваа новогодишни украси.

МАЛИТЕ купуваа и се радуваа.

Со собраните средства се купија сложувалки, друштвени игри и реквизити за учениците од ДНЕВЕН ПРЕСТОЈ.