Општински натпревар по хемија во 2019/2020 год

Општинскиот  натпревар по хемија се одржа  на 22-02-2020 г. Во ООУ ,,Кирил и Методиј“ .На  овој натпревар учествуваа ученици од осмо и деветто одделение  и ги постигнаа следните резултати:

VIII одд.

Јана Благоевиќ  VIII-1 – III награда

Христина Јовановска VIII-2  – III награда

Ема Димитровска VIII-1 – III награда

Борјан Давковски VIII-4 – сертификат за учество

IX одд

Павел Наневски IX-3 – II награда

Методија Тасевски IX-4 – III награда

Јане Ѓорѓиевски IX-4 – III награда

                                                      Ментор на учениците – Елена Томевска