Медиумска писменост

Интернет, медиуми, каде ги наоѓаме информациите? Како да направиме информација? Како се создаваат вести? Лажни вести. Како да препознаеме лажни вести? Ова се само дел од темите за кои се дискутираше на онлајн час со нашите ученици од осмо и деветто одделение со новинарот Младен Чадиковски. Овој онлајн час- предавање за медиумска писменост се реализираше како активност на ,,Македонскиот институт за медиуми,, во рамки на регионалниот проект: ,, Медиумите за граѓаните- граѓаните за медиумите,, Учениците имаа можност да се запознаат со професијата новинар, какви предизвици нуди оваа професија и се разбира разјаснија многу дилеми кои ги имале во поглед на работата на новинарите, медиумите, создавањето вести и многу други.

Голема благодарност до МИМ и новинарот Младен Чадиковски.