Еразмус+ проект BAR CODE

Нашето училиште е еден од партнерите во Еразмус+ проектот Best Achievable Results in Coding – Најдобри можни резултати во кодирањето, или скратено BAR CODE. Партнери во овој проект се училишта од Србија, Португалија, Турција и од Литванија, која е координатор на проектот. Платформата Етвининг ќе се користи во сите фази од проектот кој се состои од 5 мобилности и 21 локална активност. Преку овој проект учесниците ќе научат повеќе за кодирање, едноставно програмирање, структура на податоци и алгоритам, и тоа ќе може да се интегрира во наставата. Наставниците ќе можат да користат кодирање како алатка за настава во области како што се етика, математика, странски јазик, природни и општествени науки и уметничко образование. При тоа сакаме да ги скршиме предрасудите на наставниците и родителите во врска со примената на иновативни наставни методи, да сфатат дека целта на иновативните практики не е да губат време, туку да го направат учењето потрајно и поефективно. Со помош на знаењата добиени како резултат на овој проект ќе овозможиме нашите ученици да се подготвуват за живот како индивидуи со вештини од 21 век.
Веќе реализиравме две on-line средби со нашите партнери, првата да се запознаеме, а на втората зборувавме за задачите. Прва задача беше учениците да изработат лого за проектот. Добивме многу предлози, потоа наставниците вклучени во проектот, врз основа на претходно определени критериуми издвоија 5, направија електронски прашалник и сите наставници во училиштето гласаа. Се избра предлогот на Алексеј Стојановиќ 8-3.

Големо БРАВО за сите ученици кои дадоа свои предлози. Навистина беше тешка задача да се избере само едно лого.

На следниот ЛИНК може да ги погледнете сите предлози за лого