ДРЖАВЕН НАТПРЕВАР ПО БИОЛОГИЈА И ПРИРОДНИ НАУКИ

Државниот натпревар по Биологија и Природни науки се одржа на 12 и 13.06.2021 на Природно математичкиот факултет. Постигнатиот успех на нашите ученици е :

IV одд -Ведран Вељковиќ  III награда

ментор Наташа Јосимовска Георгиевска

V одд-Тара Спасиќ III награда

V одд –Матеј Китановски Пофалница 

Ментор Душанка Китановска 

VIII одд Алексеј Стојановиќ III награда

Ментор Душанка Китановска 

Се гордееме со нашите ученици и им честитаме за постигнатиот успех !!!!