Во чест на патрониот прзник на ОУРЦ „Иднина“

Во чест на патрониот прзник на ОУРЦ „Иднина“,а  земајќи ја предвид новата концепција на инклузивното образование и важноста на образовниот процес, со учениците од VII-3 одделение направивме работилница под мотото „Нашето виножито“, виножито на сличноста и виножито на различностите. Учениците работеа во групи ги издвоија своите сличности и разлики и заеднички го донесоа заклучокот дека сите сме еднакви. Исто така изработија и хамер на кој го пртставија виножитото и ја покажаа својата креативност.

       Честит празник ОУРЦ „Иднина“!