Активност 3 – Проект „Мултикултурализмот во образованието“

Малку прошетка, разгледување на убавините и занаетите во нашиот град, работна атмосфера, соработка со позитивна енергија, а тема? „Стари занаети во Скопје“, Проектна работа. 06 и 07. Јуни 2024 година.

На работилницата Учениците имаа за задача да истражуваат на интернет за: „Занаетчиството во Старата Скопска чаршија” за различни занаети кои биле застапени на подрачјето на Старата Скопска чаршија низ историјата. Потоа своите презентации ги презентираа пред своите другарчиња, наставници, родители. Посета на Стара чаршија, разгледување на занаетчиските работилници, појаснување за тоа што е ЕСНАФ. Учениците посетија повеќе занаетчиски дуќани и се запозна со занаетите: јорганџија, опинчар, јажар, крзнар, грнчар, шапкар, казанџија, копчар, саатчија, ракотворби-изработка на сувенири, домашна ракотворба, филигран, накит и слични производи, производство на музички инструменти и изработка на македонски рубин (научија дека кај нас во Македонија, Прилеп се ископува каменот рубин кој го има само на нашето поднебје и во Шри Ланка и е од исклучителна важност бидејќи е драг камен). По посетата од сите занаетчиски дуќани учениците споделија мислења за профитабилноста и дали старите занаети имат средства за одржување на едно семејсто или со текот на времето и овие занаетчии што опстојуват еден ден ако немаат поддршка од државата ќе изумрат. И на крај РАБОТИЛНИЦА-ученици мајстори и презентирање на сработеното.Беа вклученици 30 ученици од 7,8 и 9-то одделение, 1 родител-Теута Хаскај и координаторите на Тимовите на МИО, Саљате Бектеши и Роза Јаневска. Одлично искуство, стекнување нови другарства, почит кон старите занаети и еснафи, поттикнување на креативноста, негување на културното наследство. квалитетно поминато време. Заклучок-Старите занаетчиски дуќани се обележјето на Чаршијата, кое треба да се зачува. Чаршијата е единственото автентично нешто што остана од Скопје и старите занаетчиски дуќани се обележјето на Чаршијата.

Се гледаме повторно.

Фотографиите погледнете ги на нашата фб страница

Активност 2 од проектот за Мултикултурализам

Продолжуваме со реализација на следната активност од проектот “Мултикултурализмот во образованието”, Посета на археолошкото наоѓалиште, неолитско село Тумба Маџари и работилница. Активностите се реализираа во просториите на ООУ “Дане Крапчев” во кабинетот по историја на ден 17.05.2024 година. Учесници беа учениците од 6-то и 7-мо одделение од двете училишта како и наставничките Саљат Бектеши и Роза Јаневска. Целта на активноста беше Запознавање на учениците со културното наследство во нашата општина, запознавање со времето во кое живееле во минатото (неолит), запознавање со начинот на нивното живеење, да прават споредба на орудијата за работа кои се користеле во минатото и сега. Финалниот резултат-проширување на знаењата, дружење, заедништво, запознавање со културата и начинот на живеење на луѓето во неолитско време и почит кон истото, развивање љубов за креирање на уметничко дело од вештите раце на учениците.

Уште еден заеднички наставен час со нашите другарчиња од ООУ „25 Мај“

На 17.05.2024 година, учениците од двете партнер училишта поделени во две простории во ООУ „25 Мај“ во мешан состав се запознаа со поим за еколошки фактори. Преку визуелна презентација и користење на ИКТ програма дополнета со интерактивна дискусија се запознаа со абиотички и биотички еко.фактори и го увидоа нивното значење. Учениците активно учествуваа во дискусијата и посочуваа соодветни примери за еколошки фактори. Сите ученици навремено и во најголем број точно го сработија работниот лист. Часот се одвиваваше во пријатна и релаксирана работна атмосфера, стандардите беа постигнати. Благодарност до нашите наставнички по природни науки и координаторот Роза Јаневска.

Стартуваме повторно со Проектот за мултикултурализам

Стартуваме повторно со Проектот за мултикултурализам со нашите долгогодишни другарчиња од ООУ „25 Мај“. Првата работилницата се одржа на 10.05.2024 година во просториите на ООУ „25 Мај“ и беше организиран од страна на наставничката Саљате Бектеши и учениците од 7-мо одделение, а втората работилница на 13.05.2024 година во кабинетот по хемија во нашето училиште организиран од страна на наставничката Роза Јаневска и Елена Томевска и ученици од 8-4 и 9-1 одделение. Целта е Стекнување истражувачки навики (во пракса и преку користење на добивање податоци од интернет и нивна презентација), споредување, значајноста за тоа колку е важна водата за животот, како да се користат природните ресурси во умерен степен (во овој случај водата), да се запознаеме со супстанциите кои се неопходни за водата и супстанците кои не се дозволени да ги има во водата. Истражувавме за водата, изработивме проект, го презентиравме, а потоа најинтересниот момент ЕКСПЕРИМЕНТИРАЊЕ! Со помош на рефлектометар, дигитален мерач за pH вредност во водата, тестери за контрола на водата измеривме неколку параметри на водата од чешми во нашите училишта (кабинет по хемија и чешма во тоалетите), флаширана вода и дестилирана вода и чешма чија вода се филтрира со помош на реагенси за мерење на калиум и железо. Добиените резултати ги запишавме во тетратка, ги споделивме со нашите другарчиња и наставнички и ги споредивме со добиените резултати во двете училишта.

Преку овие активности кај учениците се развива љубов кон науката, истражувањето, применливоста на знаењата, а и практично да ги искажуваат своите идеи и сознанија. Беше задоволство за учениците и позитивно искуство за сите нас. Голема благодарност до наставничката по хемија Елена Томевска која на многу креативен и интересен начин преку презентација и практични примери ни ги објасни карактеристиките и значењето на pH вредност на водата.

Учиме за електрицитет

На 29.03.2024 реализиравме заеднички час со учениците од ООУ” 25 Мај” по предметот природни науки. Низ игра научивме што е електрицитет. Научивме како може да се наелектризирани телата и дека наелектризирани тела привлекуваат други тела. Знаењата успешно ги усвоивме благодарение на интересните експерименти кои ги спроведовме со наставничките по природни науки Бојана М.Личева и Анида Амиди.

21 Март – ДЕНОТ НА ПРОЛЕТТА

По повод 21 Март – ДЕНОТ НА ПРОЛЕТТА учениците од нашето училиште заедно со ученици од општинските основни училишта учествуваа во акција за засадување нови садници во с. Раштак.

Со оваа активност на дело ја покажавме нашата грижа кон животната средина, како еден од важните предуслови за квалитетен живот

По засадувањето дрвца, со ученици од различни етнички заедници од нашата општина учествувавме во традиционален марш под мотото:

“ПЕШАЧИМЕ ЗА МИР, СОЖИВОТ И ТОЛЕРАНЦИЈА”. Одговорен наставник за активноста: Ивица Петрушевски

Посета на Планетариум при МКЦ

На 14.11.2023 година, се реализираше воннаставна активност-посета на Планетариум при МКЦ, предвидена со активностите од Проектот „Градиме нови мостови“. На оваа посета учествувавме ние учениците од VI-4 одделение заедно со нашата наставничка Бојана М.Личева и нашиот координатор Роза Јаневска, нашите другарчиња од VI-4 и IV-1 одделение од училиштето ООУ „25 Мај“ со нивните наставнички Теута Хаскај и Сузана Курбардовиќ и другарчињата од IV-а, б и в одделение од ООУ „Наум Наумовски-Борче“ со нивните наставнички Дијана Николовска, Анета Пешевска и Соња Николова и координаторот Даниела Караташова-социолог. На оваа активност како дел од Проектот МИО, поддржан од ОБСЕ, МОН, општина Гази Баба и нашето училиште присуствуваа и претставници од ОБСЕ. Посетата имаше за цел да се обезбеди дополнителен простор за учениците вклучени во заедничките наставни часови да се поттикнат на граѓанскиот ангажман и да се промовира меѓуетничката соработка.

Заеднички час со нашите другарчиња од ООУ „25 Мај“ на 10.11.2023


Уште еден успешен заеднички час со нашите другарчиња од ООУ „25 Мај“ и нашите наставнички Бојана М.Личева и Анида Амиди. Овој час беше многу интересен, интерактивен, практичен, а најважното е тоа што имавме и посетители-гости, г-ѓа Емилија Симоновска Јаначковска и г-дин Франческо Бигагли претставници од ОБСЕ/OSCE – Mission to Skopje. Наставната содржина „Пренесување на храна и гасови“ беше многу интересна и поттикнувачка, бидејќи имавме за задача практично да го претставиме респираторниот систем, патот на воздухот низ органите за дишење и да ги именуваме органите. Потоа следеше презентација на изработките, толкување на поимот респирација и претставување на разликата меѓу вдишување и издишување. Споделуваме дел од атмосферата.

Час со нашите сооученици од ООУ „25 Мај” – 27.10.2023 година

Со нашите другарчиња од ООУ „25 Мај“ изградиме уште еден заеднички мост на знаења по предметот Природни науки. Нашите наставнички Бојана и Анида денес не научија за видовите заби и нивната функција. Имавме многу интересни активности кои заедно ги реализиравме. Еве и вие да видите што правевме на овој час!
П.С. Се гледаме наскоро! Овој пат со гости на часот. Следете не за да дознаете!

Час со нашите сооученици од ООУ “25 Мај”

Со нашите сооученици од ООУ “25 Мај” изградивме уште еден мост на знаења по предметот природни науки. . Нашите наставнички Бојана М.Личева и Анида Амиди на интересен начин ни ја пренесоа содржината за органите од дигестивниот систем. Со задоволство ја споделуваме атмосферата од овој час.