РЕЗУЛТАТИ ОД УЧИЛИШЕН НАТПРЕВАР ПО ОПШТЕСТВО

ЧЕТВРТО ОДДЕЛЕНИЕ

ПРВО МЕСТО со освоени 18 поени – Аника Велковска и Вероника Златковска 4/1

ВТОРО МЕСТО со освоени 17 поени – Тара Спасиќ 4/    

ТРЕТО МЕСТО со освоени 16 поени – Давид Чулев 4/1, Ангела Китановска и Тамара Колевска   4/4

ПЕТТО ОДДЕЛЕНИЕ

ПРВО МЕСТО со освоени 33,5 поени – Мила Златановиќ 5/4

ВТОРО МЕСТО со освоени 31 поени – Марија Гичевска 5/1

ТРЕТО МЕСТО со освоени 30,5 поени  –  Давид Арнаудов 5/4 и Јована Србиновска 5/1

ЧЕСТИТКИ за победниците и сите учесници!

РЕЗУЛТАТИ ОД УЧИЛИШНИОТ НАТПРЕВАР ПО ФИЗИКА

ОСМО ОДДЕЛЕНИЕ

ПРВО МЕСТО со освоени 80 поени – Лука Ристиќ 8-4

ВТОРО МЕСТО со освоени 75 поени – Јана Благојевиќ 8/1   

ТРЕТО МЕСТО  со освоени 65 поени- Ангела Милановиќ 8/1

 ДЕВЕТО ОДДЕЛЕНИЕ

ПРВО МЕСТО со освоени 65 поени – Андријана Антовска и Марија Колевска 9/2         

  ЧЕСТИТКИ за победниците и сите учесници!

Резултати од училишен натпревар по МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК за IV и V одд.

ЧЕТВРТО ОДДЕЛЕНИЕ

ПРВО МЕСТО со освоени 81 поени  –  Александар Маџовски 4/2

ПЕТТО ОДДЕЛЕНИЕ

ПРВО МЕСТО со освоени 24 поени – Нина Велковска и Марија Гичевска 5/1

ВТОРО МЕСТО со освоени 23 поени – Филип Димовски 5/1 и Теа Јордановска 5/3

ТРЕТО МЕСТО  со освоени 22 поени  –  Катерина Пислевиќ 5/2 и Теодора Јосевска 5/1

ЧЕСТИТКИ за победниците и сите учесници!

Резултати од училишниот натпревар по ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК

ШЕСТО ОДДЕЛЕНИЕ

ПРВО МЕСТО со освоени 66 поени – Петар Ристовски од 6/3

ВТОРО МЕСТО со освоени 62,5 поени – Михаела Димчова од 6/2            

ТРЕТО МЕСТО  со освоени 61,5 поени- Јована Ивановска 6/2   

СЕДМО ОДДЕЛЕНИЕ

 ПРВО МЕСТО  со освоени  47 поени –  Алексеј Стојановиќ 7/3                    

ОСМО ОДДЕЛЕНИЕ

ПРВО МЕСТО со освоени 39 поени – Лорина Јакимовска 8/4   

ВТОРО МЕСТО со освоени 37 поени – Ангела Анѓелковска 8/3 

ТРЕТО МЕСТО  со освоени 36 поени- Нина Ристиќ 8/3  и Јована Цветковска 8/3 

ЧЕСТИТКИ за победниците и сите учесници!

Резултати од училишниот натпревар по МАТЕМАТИКА

ЧЕТВРТО ОДДЕЛЕНИЕ

ПРВО МЕСТО со освоени 91 поени – Христијан Гочевски Ивановски 4/1

ВТОРО МЕСТО со освоени 88 поени – Дамјан Петровиќ 4/3    

ТРЕТО МЕСТО со освоени 83 поени – Александар Маџовски 4/2      

ПЕТТО ОДДЕЛЕНИЕ

ПРВО МЕСТО со освоени 100 поени – Давид Арнаудов 5/4

ВТОРО МЕСТО со освоени 80 поени – Мила Златановиќ 5/4,  Јована Спасевска 5/4, Лејла Оручи 5/2,  Катерина Пислевиќ 5/2

ШЕСТО ОДДЕЛЕНИЕ

ПРВО МЕСТО со освоени 98 поени – Јана Саздовска 6/2

ВТОРО МЕСТО со освоени 81 поени – Никола Милосковски 6/4  и Михаела Димчова 6/2            

СЕДМО ОДДЕЛЕНИЕ

 ПРВО МЕСТО  со освоени  92 поени –  Алексеј Стојановиќ и Јана Маневска 7/3                    

ВТОРО МЕСТО  со освоени 84 поени –   Тамара Вељковиќ 7/3

ОСМО ОДДЕЛЕНИЕ

ПРВО МЕСТО со освоени 92 поени – Јана Благојевиќ 8/1 и Анастасија Тодевска 8/4

ВТОРО МЕСТО со освоени 86 поени – Нина Ристиќ 8/3            

ТРЕТО МЕСТО  со освоени 82 поени- Бојана Џопевска 8/2

ДЕВЕТО ОДДЕЛЕНИЕ

ПРВО МЕСТО со освоени 95 поени – Јане Ѓоргиевски 9/4            

ВТОРО МЕСТО со освоени 81 поени –Тијана Антовска 9/1    

ЧЕСТИТКИ за победниците и сите учесници!

Резултати од училишниот натпревар по ИСТОРИЈА

ШЕСТО ОДДЕЛЕНИЕ

ПРВО МЕСТО со освоени 100 поени – Марија Б. Митровска и Леон Стојановски од 6/3

ВТОРО МЕСТО со освоени 98 поени – Луна Јовановска и Михаела Димчова од 6/2            

ТРЕТО МЕСТО  со освоени 97 поени- Мила Донева 6/2   

СЕДМО ОДДЕЛЕНИЕ

 ПРВО МЕСТО  со освоени  69 поени –  Теона Димишковска 7/2                    

ОСМО ОДДЕЛЕНИЕ

ПРВО МЕСТО со освоени 57 поени – Давид Цветковски 8/3   

ДЕВЕТО ОДДЕЛЕНИЕ

ПРВО МЕСТО со освоени 100 поени – Дијана Мијалковска 9/4            

ВТОРО МЕСТО со освоени 90 поени – Иван Богојевски 9/1    

ЧЕСТИТКИ за победниците и сите учесници!

РЕЗУЛТАТИ ОД УЧИЛИШНИОТ НАТПРЕВАР ПО ГЕОГРАФИЈА

ШЕСТО ОДДЕЛЕНИЕ

ПРВО МЕСТО со освоени 96 поени – Леон Стојановски 6/3         

ВТОРО МЕСТО со освоени 94 поени – Михаела Димчова 6/2            

ТРЕТО МЕСТО  со освоени 88 поени- Теона Марковиќ 6/4   

ОСМО ОДДЕЛЕНИЕ

ПРВО МЕСТО со освоени 47 поени – Давид Цветкоски 8/3         

ПРВО МЕСТО со освоени 47 поени – Лорина Јакимовска 8/4            

ВТОРО МЕСТО  со освоени 40 поени- Ема Димитровска 8/1   

 ДЕВЕТО ОДДЕЛЕНИЕ

ПРВО МЕСТО со освоени 50 поени – Дијана Мијалковска 9/4         

ВТОРО МЕСТО со освоени 49 поени – Андријана Антовска 9/2      

       ЧЕСТИТКИ за победниците и сите учесници!

РЕЗУЛТАТИ ОД УЧИЛИШНИОТ НАТПРЕВАР ПО МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК

ДЕВЕТО ОДДЕЛЕНИЕ

 ПРВО МЕСТО  со освоени 36 поени – Методија Тасевски 9/4     

ОСМО ОДДЕЛЕНИЕ

ПРВО МЕСТО  со освоени 45,5 поени – Лорина Јакимовска 8/4   

СЕДМО ОДДЕЛЕНИЕ

 ПРВО МЕСТО  со освоени  52 поени –  Дона Тасева 7/3                    

ВТОРО МЕСТО  со освоени 49 поени – Теона Димишковска 7/2      

ШЕСТО ОДДЕЛЕНИЕ

ПРВО МЕСТО со освоени 50 поени – Јана Саздовска 6/2         

ВТОРО МЕСТО со освоени 48 поени -Мила Донева 6/2            

ТРЕТО МЕСТО  со освоени 47 поени- Луна Јовановска  6/2   

     ЧЕСТИТКИ за победниците и сите учесници!