Изложба на изработки по Природни науки и Биологија

На 05  и 06.06.2018 во училишниот хол пред кабинетот по биологија беше поставена изложбата на дел од  изработките од учениците од V до IX одделение по предметите  Природни науки и Биологија. Изложбата имаа можност да ја посетат учениците од нашето училиште и нивните родители.

Предметни наставници: Душанка Китановска и Бојана М. Личева

This slideshow requires JavaScript.

Велигден во нашата училница!

Учениците на II-1 одд. денес,среда 12.04.2017 цртаа, боеја, креираа, декорираа, пееја се информираа и рецитираа – во чест на големиот ден  – Велигден! Искрени желби за среќни празнични денови за сите наши големи и мали другарчиња и вработени во нашето училиште од нас-учениците на II-1 одд. и нашата наставничка  Данче Костовска-Јаким

ПОСЕТА НА ОПШТИНА “ГАЗИ БАБА“

Учениците од IV одд. по предметот ОПШТЕСТВО ја изучуваат темата „Општина“  По тој повод беше организирана посета на Општината „Гази Баба“.  Општината ја посетија сите ученици од IV одд. со своите наставнички. Во текот на посетата беа примени во кабинетот на Градоначалникот Тони Трајковски. Потоа  во салата за седници на Советот на општината водеа разговор со стручни соработници вработени во општината.

ПОСЕТА НА ЧАС ОД ЕКСПЕРТИ ОД КЕМБРИЏ И БРО

На 16.03.2017 (четврток) , нашето училиште ООУ “Дане Крапчев” – беше посетено од експерти од Cambridge (Алисија и Ален) , и советници од биро за образование. Дел од нив присуствуваа на час во V- 1 одделение , кај одделенскиот раководител Даниела Торковска. Истите присуствуваа на час по математика ,  наставната содржина беше „Собирање и одземање на повеќецифрени броеви“ – вежби. Учениците работеа во парови , во групи и самостојно на дадените активности. Тие во рамките на групата со помош на картички формираа броеви , кои  потоа ги собираа или одземаа , a за истите во Т- табела правеа проценка на резултатот , а потоа го пресметуваа точниот резултат. Во парови составуваа задачи со собирање и одземање со помош на броевите дадени во магичен квадрат , ги проверуваа и споредуваа свoите решенија. Работеа и самостојно на наставен лист по нивоа , каде што по завршувањето на времето предвидено за работа , вршеа проверка на точноста на решенијата со помош на модел на точни решенија , и на крајот се самооценуваа , според направена табела. Учениците требаше и усно да образложат како дошле до одредени решенија на проблемските задачи , на кој начин постапувале. Целите на часот беа постигнати , активностите кои беа предвидени беа успешно реализирани , а доказ за тоа се резултатите кои учениците ги покажаа за време на часот. За текот на часот , активностите предвидени за учениците , употребата на техники и манипулативи , инструкциите давани од страна на наставникот  и работната атмосфера, беа искажани само пофални зборови за наставничката Даниела Торковска и нејзиното V- 1 одд. од страна на експертите од Кембриџ и советничката од бирото за образвование.

Даниела Торковска

This slideshow requires JavaScript.