Конкурс за запишување ученици во јавните средни училишта за учебната 2020/2021 година во Република Северна Македонија

Конкурс за запишување ученици во јавните средни училишта за учебната 2020/2021 година во Република Северна Македонија

Од 26-тата седница на Владата:

Владата на Република Северна Македонија на својата 26 седница одржана на 23 март 2020 година, ги усвои записниците од седмиот и осмиот состанок на Главниот координативен кризен штаб за обезбедување целосна координација во врска со спречување на внесување и ширење на Коронавирус COVID-19, одржани на 22 март и на 23 март 2020 година.
На оваа седница е донесена и Уредба со законска сила за примена на Законот за основното образование за реализација и организација на наставата во основните училишта и за оценувањето на учениците за времетраење на вонредната состојба.

Според одредбите од оваа уредба со законска сила наставата во основните училишта се организира преку далечинско учење односно учење од дома, со примена на средства за електронска комуникација.
Средства за електронска комуникација, во смисла на оваа Уредба се средства кои обезбедуваат реализација на наставата без заедничко физичко присуство на учесниците во наставниот процес и кои овозможуваат взаемна двонасочна комуникација.

Средства за електронска комуникација можат да бидат видео-конференциски платформи, електронска пошта или други системи за електронска размена на податоци.

За употреба на видот на средствата за електронска комуникација од став 2 на овој член одлука донесува основното училиште.

За периодот на организирање на наставата во основните училишта преку далечинско учење односно учење од дома, наставникот може да изврши оценување на учениците.

Со примена на средствата за електронска комуникација може да се спроведат испрашувања, тестирања на учениците или да се користат други форми на утврдување и оценување на знаењето на ученикот. https://vlada.mk/node/20679?fbclid=IwAR1eSMpjfAkwsJbSsvkrf7g2iBx0UrvKh7Hohtzl4i9Th164HuIFsVxgcK8

Хипо 2020, Осма Меѓународна Олимпијада по Англиски јазик, Англиски Без Граници

Почнувајќи од 2013 година Асоцијацијата Глобал Хипо секоја година организира натпревар по Англиски јазик за учениците од сите држави во светот со цел да се поттикне натпреварувачкиот дух кај учениците што го изучуваат Англискиот јазик. Оваа година натпреварот се одржа по осми пат и беше спроведен во нашето училиште за нашите ученици.
Учествуваа ученици од 6,7,8 и 9 одделение. Учениците беа поделени во 3 категории:
Хипо 1 за учениците од 6 одделение-седум ученика, Хипо 2 за учениците од 7 и 8 одделение-12 ученика и Хипо 3 за учениците од 9 одделение-3 ученика. Секоја категорија има посебен тест. Секој ученик доби сетификат за учество.
Од тие ученици двајца продолжуваат во следниот круг на натпреварување т.е. во полуфинале. Тоа се учениците: Матеј Спасовски 7-2 и Алексеј Стојановиќ 7-3. Им честитаме на нив како и на сите ученици што учествуваа во натпреварот. Сите тие имаа
навистина добри резултати и се гордееме со нив.
Во иднина се надеваме дека бројот на учесниците ќе биде уште поголем.

ВАЖНО СООПШТЕНИЕ !!!

Почитувани родители ,
Поради новите насоки добиени од Извадок од Нацрт -Записникот од 16 та седница од Владата и општина Гази Баба, а во врска со издавање потврди на родители кои се ослободени од работа заради згрижување на дете до 10 годишна возраст Ве известуваме дека утре (петок, 13. 03.2020) од 8 до 16 часот може да дојдете во Управата на ООУ„Дане Крапчев“ Скопје – административна служба да ги подигнете истите.
Од ваша страна потребно е ДЕНЕС да ни пишете на маил на oudanekrapcev@yahoo.com име и презиме на родителот за кој се однесува потврдата ,име и презиме на детето – одделение, одделенски раководител. Со вас треба да носите писмено Барање за потреба од издавање потврда напишано од Ваша страна на лист А4 формат со истите податоци од маилот .
Со почит
ООУ„Дане Крапчев“ -Скопје

УЧИЛИШНА КВИЗОТЕКА

На 5 март нашето училиште учествуваше во УЧИЛИШНА КВИЗОТЕКА – натпревар по знаења од  општа култура, јазик и литература, историја, уметност, природни науки и спорт. Натпреварот се одржа во Детскиот културен центар „Карпош“  со екипа од ученици од 9 одделение: Тијана Антовска, Методија Тасевски и Јане Ѓоргиевски. Атмосферата ја развеселија и разубавија со настап ученички од шесто одделение со изведба на ритмичка точка. Тие беа и поддршка во публика  кои не беа изоставени од жирито и вешто одговараа на загатки и гатанки.

И ДА, со освоено прво место, нашите натпреварувачи влегуваат во нареден круг. Да им посакаме среќа и успех!

Одговорни наставници

Бранко Атанасоски

Билјана Стојановска

БРАВО ЗА НАШИТЕ МАТЕМАТИЧАРИ!

На денешниот општински натпревар по математика на треиторија на општина Гази Баба одржан на ден 29.02.2020 год. (сабота) во ООУ„Крсте Мисирков“ -Скопје, нашите ученици од сите одделенија покажаа одлични резултати. БРАВО ЗА НАШИТЕ МАТЕМАТИЧАРИ !!! ПРОДОЛЖЕТЕ ДА БИДЕТЕ УСПЕШНИ И НА НАРЕДНИТЕ НАТПРЕВАРИ !!!

  Ученик: Одделение Освоено место МЕНТОР
1 Христијан Гочевски Иваноски 4 одделение 2 место Билјана Трајановска
2 Дамјан Петровиќ 4 одделение 2 место Вилдана Суљовиќ
3 Александар Маџовски 4  одделение 3 место Даниела Салтирова
4 Марија Трајковска 4  одделение Пофалница Светланка Пешовска
5 Давид Арнаудов 5 одделение 1 место Весна Димитровска
6 Лејла Оручу 5одделение Пофалница Лидија Ѓорѓиева
7 Јана Саздовска 6 одделение 1 место Билјана Стојановска
8 Никола Милосковски 6 одделение 1 место Билјана Стојановска
9 Михаела Димчова 6 одделение 2 место Билјана Стојановска
10 Алексеј Стојановиќ 7 одделение 2 место Лиле Сарваноска
11 Тамара Вељковиќ 7 одделение Пофалница Лиле Сарваноска
12 Јана Благојевиќ 8 одделение 3 место Лиле Сарваноска
13 Анастасија Тодевска 8 одделение Пофалница Лиле Сарваноска
14 Павел Наневски 9 одделение Второ место Билјана Стојановска
15 Јане Ѓоргиевски 9 одделение Второ место Билјана Стојановска
16 Тијана Антовска 9 одделение Трето место Билјана Стојановска

Известување

Почитувани родители, ученици, вработени!

На ден 29.02.2020 год. (сабота) според претходно најавеното, во нашето училиште се изврши комплетна дезинфекција, дезинсекција и дератизација на целата училишна зграда. Сакаме да изразиме благодарност до општина Гази Баба и Алкалоид за донацијата на антибактериски течен сапун, кој ја надополни залихата на хигиенски средства во нашето училиште, а со цел превенција и заштита од корона -вирусот. Истовремено, Ве замолуваме постојано да вршите едукација на учениците за начинот од заштита од било какви заразни заболувања, како и правилно користење на средставата за хигиена во училиштето.

National English Essay Challenge 2020-Предизвик за пишување на есеј на Англиски јазик

Мировен Корпус со своите волонтери помогнати од Американското катче и Амбасадата на САД секоја година спроведуваат Предизвик за пишување на есеи на Англиски јазик со цел да се подигне свеста кај учениците дека пишувањето на Англиски јазик е многу важно како и да се мотивираат учениците да создадат интересни есеи.

Право на учество имаат сите ученици од нашата држава од 7 одделение до 4 година. Според тоа учеството е поделено во 3 групи: во прва група влегуваат учениците од 7,8 и 9 одделение, во втора група учениците од 1 и 2 година среддно и во трета група учениците од 3 и 4 година. Секоја група има различна тема за пишување на есејот. Оваа година темата за првата група во која што земаа учество учениците од нашето училиште беше- Imagine your life ten or twenty years from now. What are your dreams, and do they come true? In what way do they serve you and other people? (Замисли си го животот во наредните 10 години. Кои се твоите соништа и дали се остваруваат? На кој начин тие соништа ти помагаат на тебе и другите луѓе?)    

10 ученици учествуваа во Предизвикот за пишување на есеј на Англиски јазик. Тоа се учениците: Теона Димишковска 7-2, Тамара Петрушевска 7-2, Лина Тргачевска 7-2, Дона Тасева 7-3, Алексеј Стојановиќ 7-3, Мила Данева 7-4, Ема Димитриевска 8-1, Лора Донева 8-2, Христина Јовановска 8-2 и Јана Кметовска 8-3. Ученичката Дона Тасева од 7-3 одделение ја освои втората награда. И честитаме на Дона како и на сите ученици што учествуваа во предизвикот. Сите тие имаа навистина прекрасни есеи и се гордееме со нив.

Во иднина се надеваме дека бројот на учесниците во овој предизвик ќе биде уште поголем.