ИНФОРМАЦИИ ЗА РОДИТЕЛИТЕ

Документи за упис на прваче – Каде да ги извадите бесплатно превземено од  https://deca.mk/ од Наташа Бошковска-Златкова на May 8, 2018 Во некои училишта прецизно ги информираат родителите каде бесплатно може да се извадат лекарски потврди за запишување во прво одделение, но во други не За запишување ученик во прво одделение во основно училиште потребни … Продолжи со читање ИНФОРМАЦИИ ЗА РОДИТЕЛИТЕ