РЕЗУЛТАТИ ОД УЧИЛИШНИОТ НАТПРЕВАР ПО МАТЕМАТИКА

На 4 февруари 2019 година во нашето училиште “ООУ Дане Крапчев” се одржа училишниот натпревар по математика за учениците од предметна настава.

Најдобри беа следниве ученици:

 РЕЗУЛТАТИ ОД УЧИЛИШНИОТ НАТПРЕВАРОТ ПО МАТЕМАТИКА  VI IX одд.
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НА УЧЕНИКОТ ОДД ОСВОЕНИ ПОЕНИ НАГРАДА
Алексеј Стојановиќ VI 100 I
Дона Тасева VI 90 II
Тамара Вељковиќ VI 88 III
Бојана Петровска VI 88 III
 
Јана Благојевиќ VII 100 I
Ангела Милановска VII 98 II
Христина Јовановска VII 90 III
 
Катерина Илиевска IX 95 I