22 Септември – ,,Меѓународeн ден без автомобили “

Tрадиционално и оваа година ЕКО ТИМОТ на ООУ,,Дане Крапчев ” го одбележи 22 Септември – ,,Меѓународниот ден без автомобили “.

Учениците од одделенска настава, од II до V одделение со своите наставнички изработија цртежи и постери чија цел е да ја потикнат свеста за разумно користење на автомобилите, како и користење на алтернативни превозни средства.

Изработките од учениците се изложени на заедничко пано кое го составија учениците од IX-1 одд. и го поставија на видно место во училиштето со цел да се промовира помала употреба на превозни сретства кои користат фосилни горива.

Учениците во дневен престој заедно со својата наставничка Ј. Грујовска исто така спроведоа низа активности во соработка со ЕКО тимот: учениците од 1-во одд. боеа велосипедисти , а учениците од 3-то одд пишуваа пароли за важноста на користење на велосипедот.

Паролите беа поделени на граѓани надвор од училишниот двор. Задоволството на граѓаните и учениците од спроведената активност беше големо.

Наставичката С.Алексиќ, пак , со својата група подели флаери на локалното население околу школскиот двор.

Иако мали, овие активности се од големо значење за подигнување на свеста кај граѓаните за заштита на природата! Во продолжение фотографии во прилог.