22 Април-Ден на планетата Земја

По повод 22 Април-Ден на планетата Земја
нашите ученици преку своите цртежи
испратија пораки за Денот на планетата
Земја
Да ги погледнеме!!