Детска атлетика

Денес денот помина во знакот на Детската атлетика. Општинскиот сојуз на училишен спорт на Гази Баба организираше натпреварување за 120 учениците од IV одд. од сите општински училишта. Сите овие активности се реализираат за да се создаваат спортски навики и да се јакне натпреварувачкиот дух меѓу учениците.