РЕЗУЛТАТИ ОД УЧИЛИШНИОТ НАТПРЕВАР ПО ХЕМИЈА

Училишниот  натпревар по хемија се одржа на 18.02.2021 година на кој учествуваа ученици од VIII и IX одделение.

Постигнати резултати:

VIII одд.

Алексеј Стојановиќ   –  I место

IX одд.

Христина Јовановска – I место

Јана Благојевиќ –  II место

Јана Кметовска  –  III место

Честитки!

Резултати од училишен натпревар по општество

IV одделение

одржан на 18.02.2021

Освоено местоИме и презиме на ученикодделениеОсвоени бодови
Прво местоЕмил Адемоски
Ива Стојановска
IV-432
Второ местоМарија АрсовскаIV-129

V одделение

  одржан на 19.02.2021

РЕДЕН БРОЈУЧЕНИКПАРАЛЕЛКАБОДОВИОСВОЕНО МЕСТО
1.Аника ВелковскаV-142  I
2.Христијан Гочевски ИваноскиV-1     42  I
3.Ива АндоваV-242  I
4.Лука ПетковV-342  I
5.Тамара КолевскаV-442  I
     
1.Стефани БлагојевиќV-139II
     
1.Марија СпасовскаV-138III
2.Тара СпасиќV-238III
3.Ангел МитревскиV-438III