СТОП ЗА КОРУПЦИЈАТА!

     Нашето училиште веќе неколку години активно е вклучено во Проектот за антикорупциска едукација на учениците во основните училишта „СТОП ЗА КОРУПЦИЈАТА“. Преку најразновидни активности учениците се запознаваат со поимите корупција и антикорупција, облиците во кои се појавува корупцијата, нејзиното штетно влијание во општеството и начините за спречување на корупцијата.

  Активностите продолжија и оваа учебна година. Учениците од VIII-4 одделение на часовите по предметот Проекти од ликовна уметност, истражуваа за корупцијата и изработија презентација со своите ликовни творби и пораки за штетното влијание на корупцијата. Учениците и кажаа СТОП на корупцијата и покажаа дека секој може да  се вклучи  и да даде придонес во борбата против корупцијата.

Резултати од училишен натпревар по македонски јазик и математика V одд.

РЕЗУЛТАТИ ОД УЧИЛИШЕН НАТПРЕВАР ПО македонски јазик V одд.

одржан на 16.02.2021 год.

ОСВОЕНО МЕСТОИМЕ И ПРЕЗИМЕ НА УЧЕНИКОТОДД.ОСВОЕНИ БОДОВИ
ПРВО МЕСТОХристијан Гочевски ИваноскиV-130
  ВТОРО МЕСТОСтефани БлагојевиќV-129
 Аника ВелковаV-129
 Александар МаџовскиV-229
  ТРЕТО МЕСТОАнгел МитревскиV-428,5
 Тара СпасиќV-228,5

РЕЗУЛТАТИ ОД УЧИЛИШЕН НАТПРЕВАР ПО математика V одд.

одржан на 12.02.2021 год.

ОСВОЕНО МЕСТОИМЕ И ПРЕЗИМЕ НА УЧЕНИКОТОДД.ОСВОЕНИ БОДОВИ
ПРВО МЕСТОДамјан ПетровиќV-3100
ВТОРО МЕСТОАлександар МаџовскиV-295
ТРЕТО МЕСТОХристијан Гочевски-ИвановскиV-190
 Даријан Митревски
Ангел Митревски
V-1
V-4
90
90
 
 

РЕЗУЛТАТИ ОД УЧИЛИШЕН НАТПРЕВАР ПО ПРИРОДНИ НАУКИ – IV одд

РЕЗУЛТАТИ ОД УЧИЛИШЕН НАТПРЕВАР ПО

ПРИРОДНИ НАУКИ – IV одд.

одржан на 15.02.2021 год.

ОСВОЕНО МЕСТОИМЕ И ПРЕЗИМЕ НА УЧЕНИКОТОДД.ОСВОЕНИ БОДОВИ
ПРВО МЕСТОДино АдемоскиIV 446
ВТОРО МЕСТОВедран ВељковиќIV 444
ТРЕТО МЕСТОМатеј Попоски
Марко Крстевски
IV 4
IV 2
42