Здрава исхрана во зима

Почитувани родители, наставници и ученици тимот на Црвен крст од нашето училиште има задача да Ве потсети дека здравата исхрана е важна за сите нас, особено за децата во развој.

За таа цел нашите членови Нина Ристиќ и Ангела Анѓелковска спроведоа изтражување и изработија презентација преку  која со која ќе се обидеме да влијаеме на подигнување  на свеста и навиките за здрава исхрана.

                                                            Со почит тимот на Црвен Крст од нашето училиште

Резултати од училишниот натпревар по математика VI-IXодд.

Училишниот натпревар по Математика се одржа на 05.02.2021

Ученици и освоени места:

VI одделение

Давид Арнаудов – I место

VII одделение

Никола Милосковски – I место

VIII одделение

Алексеј Стојановиќ – I место

Теона Димишковска – II место

IX одделение

Јана Благојевиќ – I место

Ангела Милановска – I место

Христина Јовановска – II место

Анастасија Тодевска – II место

Катерина Андова – III место

Бојана Џопевска – III место

Честитки!!!