РЕЗУЛТАТИ ОД УЧИЛИШНИОТ НАТПРЕВАР ПО ХЕМИЈА ЗА VIII и IХ одд – 2018

РАНГ ЛИСТА ОД УЧИЛИШНИОТ НАТПРЕВАР ПО ХЕМИЈА VIII одд

Ред

бр.

Ученик Одд. Шифра Овоени поени Освоено место
1. Ивана Додевска VIII-2 802 71 I место
2. Катерина Илиевска VIII-1 801 69 II место
3. Маја Стојановска VIII-4 804 63 III место
4. Петар Здравковски VIII-4 803 61
5. Симона Петровска VIII-2 806 61
6. Михаил Алексовски VIII-1 805 45

Вкупно поени -75

РАНГ ЛИСТА ОД УЧИЛИШНИОТ НАТПРЕВАР ПО ХЕМИЈА IХ одд

Ред

бр.

Ученик Одд. Шифра Овоени поени Освоено место
1. Сања Филиповска IX-3 902 64 I место
2. Владимир Грујовски IX-4 903 63 II место
3. Матеј Трајчевски IX-1 905 57,5 III место
4. Јован Јанковски IX-3 901 50
5. Ана Тасева IX-1 904 47,5

Вкупно поени -64

 

РЕЗУЛТАТИ ОД УЧИЛИШЕН НАТПРЕВАР ПО МАТЕМАТИКА V I одд. – 2018

Ранг Шифра Освоени бодови од вкупно 100 Име и презиме на ученикот Место
1. 607 93 Анастасија Тодевска 6/4 I
2. 606 89 Јана Блгојевиќ 6/1 II
3. 616 81 Ангела Милановска III
4. 618 75 Ема Димитровска 6/1
5. 608 75 Јована Цветковска 6/3
6. 609 69 Нина Ристиќ 6/3
7. 612 67 Христијан Цветановски
8. 605 65 Христина Јовановска 6/2
9. 610 51 Лорина Јакимовска 6/4
10. 614 50 Ангела Ангелкоска 6/3
11. 611 46 Катерина Андонова 6/2
12. 613 44 Михаил Стефановски 6/2
13. 615 39 Лука Ристиќ 6/4
14. 604 38 Бојана Џопевска 6/2
15. 602 29 Борјан Давковски 6/4
16. 603 19 Ева Наумовска 6/3
17. 601 15 Матеј Митровски 6/1

Резултати од училишниот натпревар по Математика за VIII и IX одд. 2018

Резултати од училишниот натпревар по математика за VIII одд.

  1. Ивана Додевска 8/2 одд. 94 поени   I награда
  2. Катерина Илиевска 8/1 одд.  90 поени   II награда
  3. Сара Јосевска 8/1 одд  90 поени   II награда
  4. Симона Петровска 8/2 одд 60 поени

Резултати од училишниот натпревар по математика за IX  одд.

  1. Матеј Трајчевски 9/1 одд. 87 поени   I награда
  2. Владимир Грујовски 9/4 одд. 81 поени   II награда
  3. Ана Тасева 9/1 одд. 68 поени
  4. Елеонора Марковска 9/1 одд. 65 поени
  5. Кристија Велковски 9/2 одд. 20 поени