20 Март – Меѓународен ден на Франкофонијата

Во нашето училишете традиционално ја прославуваме Франкофонијата со разни настани. Оваа година само ќе се потсетиме на дел од нив низ фотографии.