ЈКП „Гази Баба“ се грижи за нашиот двор

Во текот на вчерашниот и денешниот ден ЈКП „Гази Баба“ ги искоси тревниците во предниот и задниот двор на училиштето и изврши кастрење на сувите гранки. Исто така комплетно беше отстрането едно исушено дрво.

Ви благодариме ЈКП „Гази Баба“ !