Ѓурѓовден

Празникот на Св. Георгиј Победоносец – Ѓурѓовден, се празнува секоја година на 6 мај. Тој се смета за најголем пролетен празник што го празнуваат не само христијаните туку и друго население во Македонија што значи дека се празнува природата и животот.

На Ѓурѓовден се изведуваат многу обичаи сврзани со овој празник. Почнуваат на 5 мај кога се берат врбови гранчиња со кои се закитуваат куќите. Според верувањето гранчињата ги штитат куќите од разни опасности, а нивите и родот од несреќа.

 На Гурѓовден наутро децата со црвено јајце се поминуваат по лицето со зборовите: “Црвено, бело, дебело“, што значи децата да бидат здрави и црвени како јајцето.

Изтаботиле тимот „Креативци“