Честитки за постигнатиот успех на сите наши ученици!

Двојки, тројки, четворки и петки,

да се покажат на стрини и тетки.

Секој ученик е горд на успехот свој,

не е важно колку е висок тој.

 

Па што е тогаш важно? 

– ќе прашате вие.

Важно е знаењето во умните

главички што се крие!

 

 Се гледаме во септември !

This slideshow requires JavaScript.