ФЕВРУАРИ-МЕСЕЦ НА УЧИЛИШНИ НАТПРЕВАРИ

Во учебната 2023/24 година училишните натпревари ќе се реализираат според следниот распоред:

25.01.2024- Математика

29.01.2024 –Биологија

30.01.2024 – Хемија

31.01.2024- Природни науки (за 6 одд.)

31.01.2024 – Географија

01.02.2024- Природни науки (за 5 одд.)

01.02.2024- Физика

05.02.2024 – Англиски јазик

20.02.2024 – Историја

29.02.2024 – Македонски јазик

04.03.2024 – Информатика

07.03.2024 – Француски јазик

Многу успех на сите натпреварувачи!

Со натпреварот по математика на 25 јануари, го ,,Скршивме мразот” и ја отворивме сезоната на училишни натпревари за учебната 2023/24 година.

Започнавме со освојување места за пласман на општински, регионални и државни натпревари.