ФЕВРУАРИ-МЕСЕЦ НА УЧИЛИШНИ НАТПРЕВАРИ

Во учебната 2021/22 година училишните натпревари ќе се реализираат според следниот распоред:

26.01.2022 – Хемија

03.02.2022 – Математика

14.02.2022 – Македонски јазик

15.02.2022 – Англиски јазик

16.02.2022 – Француски јазик

17.02.2022 – Физика

18.02.2022 – Историја

21.02.2022 – Географија

22.02.2022 – Информатика

23.02.2022 – Граѓанско образование

24.02.2022 – Општество

Многу успех на сите натпреварувачи!