Учество на „Детски лирски треперења“

На самиот крај од учебната 2022/2023 година добивме убаво известување. 🍀

Ученичката Евгенија Зафирова од 9-1 одделение под менторство на наставничката по македонски јазик, Марија Шереметкоска при учество со творба на 44 Фестивал за детско поетско творештво „Детски лирски треперења“ со својата менторка се наградени да учествуваат три дена на завршната манифестација во детското одморалиште „Радости“ во Охрид. Манифестацијата ќе се одржи во периодот од 23.6 до 25.6.2023 година.