Успех на рецитаторски натпревар

Денес, 17.6.2023 на Филолошкиот факултет ,,Блаже Конески” во Скопје се одржа рецитаторски натпревар. Нашата ученичка Софија Мијалковска од 7-3 одделение под менторство на наставничката по македонски јазик, Катица Стојчевска освои III место.