Секое патување ново доживување

Со учениците од трето одделение денешниот час по предметот општество за видови сообраќај го одржавме на несекојдневно место – во воз, на релација Скопје – Велес. ,,Големиот одмор” го имавме низ градот Велес. Последните часови ни беа повторно во воз на релација Велес – Скопје.