РЕЗУЛТАТИ ОД УЧИЛИШНИОТ НАТПРЕВАР ПО АНГЛИСКИ ЈАЗИК

ЧЕТВРТО ОДДЕЛЕНИЕ

ПРВО МЕСТО со освоени 47 поени – Марија Трајковска 4/2 Софија Мијалковска 4/3 и Даријан Јовчев 4/3

ВТОРО МЕСТО со освоени 44 поени – Анка Велковска 4/1    

ТРЕТО МЕСТО со освоени 43 поени – Марија Спасовска  4/1      

ПЕТТО ОДДЕЛЕНИЕ

ПРВО МЕСТО со освоени 50 поени – Дора Николова  5/ 4      

ВТОРО МЕСТО со освоени 45 поени – Мила Златановиќ 5/4  и Андреј Јордановски 5/1

ТРЕТО МЕСТО со освоени 43 поени – Катерина Пислевиќ 5/2, Ива Манасиевска 5/2 и Давид Арнаудов 5/4

ШЕСТО ОДДЕЛЕНИЕ

ПРВО МЕСТО со освоени 68 поени – Даријан Саравинов 6/3 и Ања Јовановска 6/4         

ВТОРО МЕСТО со освоени 61 поени – Луна Јакимовска 6/2            

ТРЕТО МЕСТО  со освоени 59 поени- Горазд Стојановски 6/4   

СЕДМО ОДДЕЛЕНИЕ

 ПРВО МЕСТО  со освоени  37 поени –  Алексеј Стојановиќ 7/3                    

ВТОРО МЕСТО  со освоени 33 поени –   Тамара Петрушевска 7/2 Мила Данева 7/4 и Дона Тасева 7/3        

ОСМО ОДДЕЛЕНИЕ

ПРВО МЕСТО со освоени 35 поени – Ема Димитровска 8/1   

ВТОРО МЕСТО со освоени 33 поени – Сара Гичевска 8/4            

ТРЕТО МЕСТО  со освоени32 поени- Мила Петровска 8/4 и Михаил Стефановски 8/2

 ДЕВЕТО ОДДЕЛЕНИЕ

ПРВО МЕСТО со освоени 72 поени – Вероника Неделковска 9/4            

ВТОРО МЕСТО со освоени 68 поени – Јане Ѓоргиевски 9/4    

ТРЕТО МЕСТО  со освоени 67,5 поени- Леон Станчевски 9/1 

ЧЕСТИТКИ за победниците и сите учесници!