РЕЗУЛТАТИ ОД УЧИЛИШНИОТ НАТПРЕВАР ПО ХЕМИЈА

ОСМО ОДДЕЛЕНИЕ

ПРВО МЕСТО со освоени 67 поени – Христина Јовановска  VIII-2 одд. и Борјан Давковски VIII-4

ВТОРО МЕСТО со освоени 63 поени – Ема Димитровска 8/1   

ТРЕТО МЕСТО  со освоени 62 поени- Јана Благојевиќ

 ДЕВЕТО ОДДЕЛЕНИЕ

ПРВО МЕСТО со освоени 69,5 поени – Павел Наневски 9/3            

ВТОРО МЕСТО со освоени 67 поени – Методија Тасевски  9/4    

ТРЕТО МЕСТО  со освоени 64 поени- Јане Ѓоргиевски 9/4    

ЧЕСТИТКИ за победниците и сите учесници!