РЕЗУЛТАТИ ОД УЧИЛИШНИОТ НАТПРЕВАР ПО АНГЛИСКИ ЈАЗИК

4 одделение

Ангелина Трпковска      4-1   39 бода- I место

Ивана Иванонска            4-1  36,5 бода- II место

Матеј Мишевски        4-4    33,5 бода- III место 

Михаела Миовска      4-4     32,5 бода

Дарија Данева             4-4    32 бода

Петар Стефановски    4-2    30 бода

Кристијан Јовановски 4-3   21,5

5 одделение

Елена Наумова                 5-3   52 бода-I место

Илина Јордановска          5-1   48 бода-II место

Марко Наумов                  5-3   47 бода-III место

Амра Оручи                      5-4   38 бода

6 одделение

Калина Шипинковска       6-3  50 бода-I место

Софија Мијалковска         6-3  50 бода-I место  

Дарјан Јовчев                    6-3   49 бода-II место 

Марија Трајковска            6-4   49 бода-II место   

Анастасија Атанасовска   6-1  47 бода-III место 

Ана Ристиќ                         6-3  47 бода-III место   

Аника Велковска               6-1  47 бода-III место 

Анастасија Ивановска      6-3  46 бода

Давид Чулев                      6-1  46 бода

Марија Спасовска             6-1  44 бода

Рахела Сељими                 6-2  43 бода

Стефани Сандева              6-2  42 бода

Дамјан Димковски            6-4  39 бода

Ена Јордановска                6-4  37 бода

7 одделение

Дора Николова                  7-4   44 бода- I место

Елена Цветковска             7-4   42 бода-II место

Андреј Јордановски          7-1   41 бод- III место 

Јована Спасевска              7-4    41 бод- III место 

Катарина Пислевиќ          7-2    41 бод- III место 

Теона Јовева                      7-3    41 бод- III место 

Дејанчо Стојановски        7-1    40 бода

Мила Златановиќ              7-4    39 бода

Марија Гичевска               7-1    38 бода

Тамара Додевска               7-2    37 бода

Мики Величковски           7-4    35 бода

Ана Николоска                  7-1    32 бода

Селина Селими                 7-1    30 бода

Максимилијан Стојчев     7-1    29 бода

Лејла Оручи                       7-2    26 бода

Гани Бехљуров                  7-4    21 бод

Ајша Муше                        7-1    18 бода

Ања Накова                        7-1    17 бода

8 одделение

Даријан Саравинов         8-3    55 бода- I место 

Ања Јовановска               8-4    52 бода- II место 

Горазд Стојановски         8-4    52 бода- II место 

Луна Јакимовска             8-2    51 бод- III место 

Адриана Стоилевска      8-4     49 бода

Петар Ристовски             8-3    49 бода

Наум Наумов                   8-2     47 бода

Ангел Николов                8-1     44 бода

Ања Стефанова               8-4      41 бод

Давид Јаневски               8-1      31 бод

9 одделение

Алексеј Стојановиќ       9-3     60 бода- I место 

Дона Тасева                    9-3     56 бода II место 

Бојана Петровска           9-3     55 бода- III место 

Тамара Петрушевска     9-2      53 бода

Теона Димишковска      9-2      46 бода