РЕЗУЛТАТИ ОД УЧИЛИШНИОТ НАТПРЕВАР ПО ХЕМИЈА

Училишниот  натпревар по хемија се одржа на 18.02.2021 година на кој учествуваа ученици од VIII и IX одделение.

Постигнати резултати:

VIII одд.

Алексеј Стојановиќ   –  I место

IX одд.

Христина Јовановска – I место

Јана Благојевиќ –  II место

Јана Кметовска  –  III место

Честитки!