Резултати од училишниот натпревар по Природни наука за 5 и 6 одд. и Биологија за 7,8 и 9 одд.

Училишниот натпревар по Природни науки за 5 и 6 одд. и Биологија за 7,8 и 9 одд. се одржа  на 08 и 09.02.2021 г.

Ученици и освоени места:

V одделениеПриродни науки

Маркијан Јовчев  I-место

Тара Спасиќ   II место        

Александар Маџовски III место

VI одделение – Природни науки

Катарина Пислевиќ   I-место

Теона Јовева          II место

Јована Србиновска III место

Андреј Јордановски III место

VII одделение-Биологија

Ања Јовановска  I-место

Петар Ристовски I-место

Горазд Стојановски  II место

Јована Ивановска III место

Михаела Димчова III место

VIII одделение-Биологија

Алексеј Стојановиќ I-место

Стефан Јанковски II место

IX одделение-Биологија

Ангела Анѓелкоска I место

Анастасија Тодевска  II место

Христина Јовановска III место

Честитки за постигнувањата  драги ученици   !