РЕЗУЛТАТИ ОД УЧИЛИШНИОТ НАТПРЕВАР ПО МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК

ДЕВЕТО ОДДЕЛЕНИЕ

 ПРВО МЕСТО  со освоени 36 поени – Методија Тасевски 9/4     

ОСМО ОДДЕЛЕНИЕ

ПРВО МЕСТО  со освоени 45,5 поени – Лорина Јакимовска 8/4   

СЕДМО ОДДЕЛЕНИЕ

 ПРВО МЕСТО  со освоени  52 поени –  Дона Тасева 7/3                    

ВТОРО МЕСТО  со освоени 49 поени – Теона Димишковска 7/2      

ШЕСТО ОДДЕЛЕНИЕ

ПРВО МЕСТО со освоени 50 поени – Јана Саздовска 6/2         

ВТОРО МЕСТО со освоени 48 поени -Мила Донева 6/2            

ТРЕТО МЕСТО  со освоени 47 поени- Луна Јовановска  6/2   

     ЧЕСТИТКИ за победниците и сите учесници!