Резултати од училишен натпревар по француски јазик

6 одделение

1-место Аника Велковска-6-1

2-место Софи Мијалковска 6-3

3-место Матеј Макрешански 6-3

4-место Стефани Сандева 6-2

8-одделение

1-место Сара Ангелова  8-3.

2-место Ева Серафимовска 8-4

9 одделение

1- место Алексеј Стојановиќ 9-3