Резултати од регионалниот натпревар по биологија

Резултати од регионалниот натпревар по биологија одржан на 07.04.2023.

VII одд.

Тара Спасиќ и Александар Маџовски ПРВА НАГРАДА

Софија Мијалковска и Дамјан Петровиќ ВТОРА НАГРАДА

VIII одд.

Теона Јовева ПРВА НАГРАДА

Дејанчо Стојановски ВТОРА НАГРАДА

Ученици од VII и VIII одд. продолжуваат на државен натпревар.

IX одд.

Ања Јовановска и Јована Ивановска – ТРЕТА НАГРАДА , без пласман на државен натпревар.

Честитки за освоените награди!

Ментори Бојана М.Личева и Душанка Китановска.

Официјалните резултати се достапни на: МАКЕДОНСКО БИОЛОШКО ДРУШТВО