Резултати од општински натпревар по биологија и природни науки

На ден на 15. февруари 2020 год. се реализраше 7.Општински натпревари по биологија  и природни науки за основно образование , на кој учествуваа нашите ученици и ги постигнаа следните резултати:

Алексеј Стојановиќ 7 одд. 2 награда

Стефан Јанковски и Бојана Петровска 7 одд– учество

Анастасија Тодевска 8 одд-пофалница

Алексеј Стојановиќ и Анастасија Тодевска продолжуваат на регионалниот натпревар

Ментор на учениците од 7 и 8 одд. Душанка Китановска

Ања Јовановска 6 одд. III награда- пласман на регионалниот натпревар

Михаела Димчова 6 одд. III награда-пласман на регионалниот натпревар

Петар Ристовски 6 одд. пофалница-н пласман на регионалниот натпревар

Јована Ивановска 6 одд  учество

Методија Тасевски 9 одд. II награда- -пласман на регионалниот натпревар

Јане  Ѓоргиевски 9 одд. III награда- -пласман на регионалниот натпревар

 Ема Котеска 9 одд. и Андријана Антовска 9 одд. пофалница и пласман на регионален натпревар

Ментор на учениците 6 и 9 одд. Бојана М. Личева

Наградите за Општинските натпревари се во зависност од максималните освоени бодови во одредена категорија,повеќе детали на https://biologija.yolasite.com/.

Честитки до учениците и менторите !