Резултати од ОПШТИНСКИОТ НАТПРЕВАР ПО МАТЕМАТИКА

На 19.02.2022 год се одржа општинскиот натпревар по математика за учениците од IV до IX одд.

Беа постигнати следниве резултати

IV одд

Ангел Митревски I награда,

Павел Георгиевски III награда

Kaлина Николовска III награда

Mентор Елизабета Георгиевска

V одд

Марко Крстевски III награда

Ментор Елизабета Ордева

VI одд

Христијан Гочевски Ивановски 1 награда

Стефани Благојевиќ 1 награда

Дамјан Петровиќ  II награда

Аника Велковска II награда

Тара Спасиќ Пофалница

Александар Маџовски Пофалница

Ментор Лиле Сарваноска

VII одд

Давид Арнаудов II награда

Катерина Пислевиќ

Ментор Росица Тодоровска

VIII одд

Петар Ристовски  I награда

Михаела Димчова I награда

Никола Милосковски I награда

Јана Саздовска I награда

Ментор Билјана Стојановска

Честитки за сите ученици со желба за многу успех на претстојниот регионалниот натпревар што ќе се одржи на 23.03.2022