РЕГИОНАЛЕН НАТПРЕВАР ПО АНГЛИСКИ ЈАЗИК

Регионалниот натпревар по англиски јазик се одржа на 08.04.2023 год., сабота.

Ученици што учествуваа на наптреварот се:

5 одд.

Михаела Миовска-77 бода-III награда-ментор Андријана Недовска

Горазд Петрушев-82 бода-III награда- ментор Андријана Недовска

6 одд.

Елена Наумова-81 бод- III награда-ментор Катерина Лукарова

7 одд.

Дарјан Јовчев-73 бода-ментор Катерина Лукарова

Аника Велковска-70 бода-ментор Катерина Лукарова

8 одд.

Дора Николова-95 бода- I награда-ментор Весна Трајковска

Елена Цветковска-85 бода- II награда-ментор Весна Трајковска

9 одд.

Алисија Ебип-79 бода- III награда-ментор Весна Трајковска

Горазд Стојановски-84 бода- II награда-ментор Весна Трајковска

Учениците што имаат освоено награда продолжуваат на државен натпревар и им посакуваме многу успех и среќа.